Tussentijdse toets (praktijktoets)

Een tussentijdse toets is een proefexamen. Dit wordt door een examinator van het CBR afgenomen. Aan het einde van de toets krijgt u een uitslag-formulier mee met aandachtspunten en eventueel als bonus kunt u een vrijstelling verdienen voor de bijzondere oefeningen voor het eerstvolgende praktijkexamen.